De principes van sonar

De principes van Sonar: De bundel

Fishfinders van Humminbird maken gebruik van hoog nauwkeurige geluidspulsen die door het water worden verzonden. De doelen onder water (vissen, structuur, algen en de bodem) reflecteren de pulsen terug naar het Humminbird toestel waarop de informatie wordt getoond.

Opties Humminbird Frequenties
Humminbird sonarfrequenties
Zeer Hoge Frequentie (455kHz). Verbazingwekkende definitie en detail in ondiepte.

Hoge Frequentie (200kHz).Een goede mix van detail en verticale penetratie. De meest gebruikte frequentie door fishfinders.

Lage Frequentie (83kHz). Bereikt grotere diepten zodat een breder gebied gescand kan worden.

Extreem Lage Frequentie (50kHz). Vergroot de diepte en de breedte. Ideaal voor zoutwater gebruik.

Uitgangsvermogen. De energie die door de echo wordt geproduceerd wordt aangeduid als een gemiddelde (RMS) of van de pieken van de cyclus (PTP). Een hoog uitgangsvermogen levert grote voordelen op in het gebruik van de fishfinder:
Betere detectie van kleine doelen op grote dieptes.
Ruis verwijdering voor scherpere weergave.
Betere prestaties bij hoge snelheid.
Verhoogde verticale dieptepenetratie.

Humminbird doelscheidingDoel scheiding. Nauwkeurige afzondering van doelen onder water maken het verschil tussen het vangen van de vis en het compleet missen van de vangst. De Humminbird fishfinders identificeren doelen die 6,25cm van elkaar af staan. Zo mist men geen vis die net boven de bodem hangt of dichtbij zware objecten zwemt.

 

 

Hoe leest men de Switchfire Sonar?

Oppervlakte ruisHumminbird Oppervlakte ruis

 

 

 

Humminbird fish IDFISH ID+
De Fish ID+ gebruikt geavanceerde sonarverwerking om de echo´s te begrijpen, waarna er vissymbolen worden weergegeven wanneer aan de selectie voldaan wordt. Het vissymbool met zijn diepte worden weergegeven boven de sonar echo. Drie verschillende vis symbolen in drie afmetingen geven de echo intensiteit weer. De oranje symbolen zijn op 200 kHZ gelokaliseerd, de blauwe op 83 kHz.

 

 

Humminbird hoe leest men sonarBODEM CONTOUREN
Een harde bodem, zoals samengeperst sediment of vlakke rots, verschijnt als een dunne lijn over het display. Een zachte bodem, zoals modder of zand, verschijnt als een dikkere lijn over het display. De rotsachtige bodems hebben een gebroken, willekeurige weergave.

TWEEDE SONAR ECHO
Een tweede sonar echo is zichtbaar wanneer het sonarsignaal tussen de bodem van het meer en de oppervlakte van het water weer naar beneden terug komt. Harde bodemsoorten zullen een sterke tweede sonar echo hebben, terwijl zachte bodem een zeer zwakke tweede echo heeft of geen enkele.

KLEUREN SPECTRUM
Onderscheid gemakkelijk sterke of zwakke echo´s. Hoge intensiteitecho´s duiden op grote vis of harde bodem. Hoge of lage kleuren intensiteit varieert per kleurenpalet.
Humminbird aasvisAASVIS
Multi gekleurde clusters duiden vaak op een grote groep van kleine aasvisjes.

 

 

STRUCTUUR/DEKKING
Behaal winst door hoge intensiteit echo´s van omgevallen hout en andere oppervlakte vormen te ontdekken, dat zijn meestal schuilplaatsen voor de vis.

Humminbird visbogenVIS BOGEN (bananen)
Vis wordt weergegeven als bogen. De werkelijke diepte van de vis is de top van de boog. Bij lage bootsnelheden zal de vis een lange boog vertonen. Bij hoge bootsnelheden zal dezelfde vis als een korte boog zichtbaar zijn.

 

 

 

Humminbird RTS Real Time SonarRTS (REAL TIME SONAR) SCHERM
Zie in één oogopslag wat er beneden gebeurt. Door supersnelle updates (40 keer per seconde), laat de RTS de huidige activiteit zien in de sonar bundel – van vis activiteit tot de aasbewegingen.